Žonglérská dílna divadlo KUFR

Dílny

Žonglérská dílna po představení

Po představení Tančíček ”Adušiadáši” či  Velký Fuk, je pro diváky příjemným zpestřením vyzkoušet si veškeré žonglérské náčiní v představení použité. Tato dílna většinou trvá cca půl hodiny.

Samostatná žonglérská dílna

Dle požadavků organizátorů může probíhat 2 hodiny, den, týden, může mít podobu pravidelných setkání během roku, apod.

Do dílny lze zařadit: výrobu míčků, představení jednotlivých žonglérských pomůcek, žonglování s míčky, šátky, kruhy, kužely, diaboly, točení talířů, točení s tyčí, kontaktní žonglování, swingování, základy s flowersticekm, atd.

Dále hry s míčky, žonglování ve dvojicích, žonglování ve skupině, žonglování pohyb (např. tanec, akrobacie, pantomima), způsoby prezentace žonglování – postava žongléra, žonglování a divadlo.

Technické podmínky dílny:

Za příznivého počasí je možné uspořádat dílnu venku – ideální je trávník.

Pro žonglování uvnitř je důležitý vysoký strop a volný prostor přiměřený počtu účastníků dílny. Základní sadu žonglérských pomůcek k zapůjčení máme.