Brno – Židenice, rodinné centrum KARAS

Jůlie na výletě / žonglérská dílna (16 hod.)