Břeclav

Vánoční hra (15:30 hod.)
Dášinel a Adušinel zvěstují narození Ježíška