18. Mezinárodní divadelní a žonglérská dílna ALEJE 2019, 17. – 23.8.2019